Gathering Evidence

சாட்சியங்களை சேகரித்தல்

සාක්ෂි ගොනු කිරීම

Submission to CEDAW

சிடோவுக்கான சமர்ப்பித்தல்

කාන්තාවන්ට එරෙහි වෙනස්කම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලියැවිල්ල

The focus of this report is on how impunity for conflict-related torture and sexual violence by the Sri Lankan security forces has been institutionalized with violations continuing to this day. In support of this submission, the ITJP has sworn statements from 55 women describing torture and horrific assaults while held in state custody, 48 of them detained under the Government of former President Rajapaksa and 7 of them under the new Government of President, Maithripala Sirisena. Since he assumed power two years ago, President Sirisena and his government have failed in their duty to investigate credible allegations, inter alia from the UN, that there was a deliberate policy of using sexual violence to inflict torture. The Sirisena Government is complicit in the continuation of the violations through the omission to investigate and prevent the ongoing violations including through holding those responsible accountable. The ITJP has identified numerous officers in the Sri Lankan police and military allegedly with either direct involvement and/or command responsibility for the torture and rape of women. However impunity is systemic and entrenched in Sri Lanka as the government lacks the political will to bring these individuals to account.

இந்த அறிக்கையானது இலங்கைப் படையினர் மேற்கொள்ளும் இன ரீதியான சித்திரவதைகள் மற்றும் பாலியல் வன்முறைகள் போன்றன இன்று வரை தொடரக்கூடியதாக அவர்கள் தண்டனையிலிருந்து தப்பிக் கொள்ளும் நடைமுறை எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த சமர்ப்பித்தலுக்கு ஆதரவாக ITJP ஆனது அரசாங்கத்தில் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த போது இடம்பெற்ற சித்திரவதைகள் மற்றும் பயங்கர தாக்குதல்களை விபரிக்கும் 55 பெண்களின் வாக்குமூலங்களைக் கொண்டுள்ளது இவர்களில் 48 பேர் முன்னாள் ஜனாதிபதி ராஜபக்ச அரசாங்கத்தின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டவர்கள் , 7 பேர் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனாவின் புதிய அரசாங்கத்தின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தவர்கள். ஜனாதிபதி சிறிசேனாவும் அவரது அரசாங்கமும் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் பதவியேற்றதில் இருந்து சித்திரவதையை மேற்கொள்ள பாலியல் வன்முறையானது திட்டமிடப்பட்ட முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது என ஐநா வினால் தெரிவிக்கப்பட்ட நம்பத்தகுந்த  குற்றச்சாட்டுக்களை விசாரிக்கும் தனது கடமையிலிருந்து தவறிவிட்டது. சிறிசேன அரசாங்கமானது விசாரணைகளை தவிர்த்தும் அத்துடன் பொறுப்புக் கூறவேண்டியவர்களை தன்னுடன் வைத்திருப்பது உட்பட தற்போது இடம்பெற்றுவரும் வன்முறைகளை தடுப்பதை தவிர்ப்பதன் மூலமும் தொடர்ந்தும் வன்முறைகளில் ஈடுபட்டுவருகிறது. ஐவுதுP ஆனது பெண்கள் மீதான பாலியல் வன்புணர்வு மற்றும் சித்திரவதைகளில் நேரடியாக தொடர்புபட்டவர்கள் அல்லது கட்டளையிடும் பொறுப்பைக் கொண்டிருந்தவர்கள் என இலங்கை பொலிஸ் மற்றும் இராணுவத்தைச் சேர்ந்த பல அதிகாரிகளை அடையாளங்கண்டுள்ளது. ஆயினும் அரசாங்கமானது இவர்களை நீதியின் முன் கொண்டுவருவதற்கு  போதிய அரசியல் சக்தியை கொண்டிராமையால் இலங்கையில் தண்டனையிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளுதல் பொதுவான மற்றும் ஆழ வேர்ஊன்றியதொன்றாக உள்ளது.

මේ වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශ විසින් යුද ගැටුමට අදාළව සිදුකරන වධහිංසා සහ ලිංගික ප්‍රචණ්ඩතා වලට දී ඇති දණ්ඩ මුක්තිය ආයතනගතව ඇති ආකාරය සහ එම කෙලෙසීම් අද දක්වාත් සිදු කෙරෙන ආකාරයයි. රාජ්‍යය විසින් සිරගත කොට සිටියදී දෙනලද වධහිංසා සහ බියකරු ප්‍රහාර සම්බන්ධ විස්තර කරන කාන්තාවන් 55 දෙනකුගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශ මේ ලියැවිල්ලට ආධාරක වශයෙන් ලබාගෙන ඇත. 48 දෙනකු රඳවා තිබුනේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පාලන සමයේය. 7 දෙනකු නව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේනගේ ආණ්ඩු කාලයේය. වධබන්ධනයට ගොදුරු කර ගැනීමේදී ලිංගික ප්‍රචණ්ඩතාව යොදා ගැනීමේ දැනුවත් ප්‍රතිපත්තියක් පවත්වාගෙන ගිය බවට එක්සත් ජාතීන්ද ඇතුළුව නගන ලද පිළිගත හැකි චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ වගකීම ජනාධිපති සිරිසේනත් ඔහුගේ ආණ්ඩුවත් පැහැර හැර තිබේ. විමර්ශන නොකිරීමෙන්ද, වගකිවයුත්තන් වගවීමෙන් බැඳ නොතැබීමෙන්ද, සිරිසේන ආණ්ඩුව, දිගටම කෙරෙන කෙලෙසීම් සම්බන්ධයෙන් සාපරාධී සහායකත්වයක් දරයි. කාන්තාවන්ට වධහිංසා කිරීම සහ දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සෘජු සම්බන්ධයක් ඇති සහ/ හෝ විධාන වගකීමක් දරන බවට චූදිත ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ සහ යුද හමුදාවේ නිලධාරීන් ගණනාවක් ITJP විසින් හඳුනාගෙන තිබේ. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකාවේ දණ්ඩ මුක්තිය ආයතනගතව සහ ගැඹුරට කිඳා බැස තිබෙන අතර මේ පුද්ගලයන් නීතිය හමුවට ගෙන ඒමේ දේශපාලන අභිලාෂයක් ආණ්ඩුවට නැත. 

DOWNLOADS