Transitional Justice Work

இடைக்கால நீதிக்கான பணி

සංක්‍රාන්තික යුක්තිය සම්බන්ධ කටයුතු

Briefing Notes

விளக்க குறிப்புகள்

උපදේශක සටහන්

These are short summary documents on: accountability, ongoing torture (2015).  

இவை பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் தொடரும் சித்திரவதைகள் (2015) பற்றிய சுருக்கமான ஆவணங்களாகும்.

වගවීම සහ දිගටම සිදුවන වධහිංසා සම්බන්ධ කෙටි සංක්ෂිප්ත ලියැවිලි (2015)